Ogłoszenie

Aktualności

alt
2019.07.23

Informacja o realizacji projektu pn. "Opieka skoordynowana w Dolinie Baryczy"

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. wraz z trzema partnerami, tj. NZOZ Atena z Ujeźdźca Wielkiego, NZOZ Krośnice oraz NZOZ Albus z Sułowa finalizuje realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 
pn. „Opieka skoordynowana w Dolinie Baryczy” o łącznej wartości bisko 4 mln 388 tys. zł. W ramach projektu milicki szpital pozyskał wysokiej jakości sprzęt medyczny, sprzęt i oprogramowanie informatyczne, zrealizowane zostały również prace budowlane mające na celu m.in. ułatwienie pacjentom niepełnosprawnym dostęp do obiektu. Kolejny element polega na scentralizowaniu rejestracji do poradni ogólnej i specjalistycznej, jak również zamontowaniu biletomatów, co usprawni proces rejestracji pacjentów. Podjęte działania mają na celu przede wszystkim rozwój opieki koordynowanej oraz podniesienie jakości świadczonych przez Spółkę usług.W miesiącu sierpniu rozpoczną się szkolenia pracowników z obsługi nowego systemu informatycznego. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu mają służyć podniesieniu komfortu obsługi pacjentów