Ogłoszenie

Powyżej 30tys euro

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2019.01.30
Termin składania ofert: 2019.02.08

Ogłoszony

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 08.02.2019r., do godziny 10:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.01.22
Termin składania ofert: 2019.02.08

Ogłoszony

Dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa leków dla MCM sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 08.02.2019r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.01.14
Termin składania ofert: 2019.01.22

Ogłoszony

Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej.
Termin składania ofert do dnia 22.01.2019r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2018.12.31
Termin składania ofert: 2019.01.08

Ogłoszony

Dostawa dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu do badań tomografii komputerowej.

Dostawa dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu.
Termin składania ofert do dnia 08.01.2019r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2018.12.20
Termin składania ofert: 2018.12.28

Ogłoszony

Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej.
Termin składania ofert do dnia 28.12.2018r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.