Ogłoszenie

Postępowania powyżej 30 tyś euro - nowe

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2020.08.14
Termin składania ofert: 2020.09.07

Ogłoszony

Zainstalowanie i uruchomienie Systemu Telewizji Szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizyjnych w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o., w Miliczu.

Zainstalowanie i uruchomienie Systemu Telewizji Szpitalnej w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o.
Termin składania ofert do dnia 07.09.2020r., do godziny 11:00

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.07.23
Termin składania ofert: 2020.08.10

Ogłoszony

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu

Termin składania ofert do dnia 10.08.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.07.20
Termin składania ofert: 2020.07.28

Ogłoszony

Usługi dostarczania posiłków dla pacjentów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu

Usługi dostarczania posiłków dla pacjentów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 28.07.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.07.15
Termin składania ofert: 2020.07.23

Ogłoszony

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Dzierżawę części terenu z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie parkingu płatnego na działkach będących własnością Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu"

Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego do dnia 23.07.2020 r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2020.07.02
Termin składania ofert: 2020.07.15

Ogłoszony

Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

Dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
Termin składania ofert do dnia 15.07.2020r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.