Ogłoszenie

Prawa Pacjenta

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. dużą wagę przykłada do przestrzegania praw pacjentów. Dnamy o to, aby proces terapeutyczny odbywał się nie tylko w bezpiecznych i komfortowych warunkach, ale rówież z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur i poszanowaniem praw.

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

MCM Sp. z o. o.

 

Przyjmuje zainteresowane osoby w siedzibie Spółki

w Miliczu ul Grzybowa 1 w pokoju 47/1 (parter)

w środy w godzinach: 9.30 – 10.30


  Więcej na stronie http://www.bpp.gov.pl/

  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


  OGŁOSZENIE ZESPOŁU ETYCZNEGO

  W związku z zarządzeniem nr 65/2020 Prezesa MCM sp. z o. o. w sprawie powołania Zespołu Etycznego informujemy, że przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej oraz praw pacjenta, a także wątpliwości natury etycznej, obejmujące działalność zawodową, a także występujące w relacjach pomiędzy poszczególnymi pracownikami oraz personelem a pacjentami – można zgłaszać w formie:

  • pisemnej – przez Biuro Zarządu z dopiskiem Zespół Etyczny
  • elektronicznej – na adres: b.doganowska@mcm-milicz.pl
  • ustnej do Przewodniczącej Zespołu Etycznego Barbary Dominik-Doganowskiej w środy w godzinach 10.00 – 11.00, pok 47/1

  Osobom zgłaszającym problemy gwarantujemy poufność, jednocześnie informujemy, że zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.


  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta