Ogłoszenie

Zasady odwiedzin

Odwiedziny w Milickim Centrum Medycznym sp. z o. o. odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa pacjent.

W przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego. Ze względu na ciężki stan pacjentów leczonych w Oddziale obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin przez osoby z oznakami przeziębienia lub czynnej infekcji.Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach MCM:

  1. Odwiedziny odbywają się codziennie wyłącznie w godzinach od 13:00 do 17:00.
  2. Pacjenta w oddziale może odwiedzić jednoczasowo jedna osoba powyżej 14 roku życia.
  3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m. in.: podwyższonej temperatury ciała, kataru, kaszlu, bólu gardła).
  4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:
  • założenia maseczki medycznej zasłaniającej usta i nos przed wejściem na teren Szpitala oraz stosowania maseczki w sposób ciągły przez cały czas pobytu na terenie MCM
  • pozostawienia odzież wierzchniej w szatni szpitalnej
  • dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do szpitala oraz oddziału/sali chorych, w którym przebywa pacjent
  • przestrzegania porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkowania się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie MCM.
     5. Przekazywanie paczek dla pacjentów odbywa się osobiście przez osobę odwiedzającą.
     6. W pomieszczeniach izolacyjnych obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.