Ogłoszenie

Zarząd i administracja

Zarząd MCM

Prezes Zarządu
Marek Maciejak
wew. 713

Rada Nadzorcza MCM

Marek Moszczyński
Dariusz Chmura
Iwona Musioł


Administracja

dyrektor ds. medycznych

Gregorz Urbańczyk

naczelna pielęgniarka

Marlena Fronczak

dyrektor ds. operacyjnych

Marian Stempniak

główny księgowy

Iwona Wertka-Czerwińska
wew. 890

kierownik działu służb pracowniczych

Iwona Kulczyńska
wew. 788

kierownik działu organizacyjnego
 

Magdalena Gościniak-Stojewska
wew. 848

kierownik działu sprzedaży i rozliczeń

Alicja Sadowska
wew. 897

kierownik działu technicznego

Jan Żurakowski
wew. 600

kierownik sekcji zamówień publicznych

Zdzisław Konieczny
wew. 787

pełnomocnik zarządu ds. jakości

Teresa Świrkowicz
wew. 773

inspektor ds. BHP/PPOŻ

Paweł Klejewski
wew. 917

sekcja informatyki:

Arkadiusz Pługowski
wew. 608

Krzysztof Bukowski
wew. 603