Ogłoszenie

Zarząd i administracja

Zarząd MCM

Prezes Zarządu
Janusz Atłachowicz
wew. 713

Rada Nadzorcza MCM

Iwona Mazur
Marzena Lis-Długosz
Dariusz Chmura


Administracja

naczelna pielęgniarka

Marlena Fronczak
wew. 898

dyrektor ds. finansowych/ główny księgowy


Iwona Wertka-Czerwińska
wew. 890
kierownik działu organizacyjnego/ prokurent


Magdalena Gościniak-Stojewska
wew. 848

kierownik działu personalnego

Iwona Kulczyńska
wew. 788

kierownik działu sprzedaży usług medycznych i rozliczeń

Alicja Sadowska
wew. 897

kierownik działu logistyki

Dmytro Zakharov 
wew. 600

sekcja zamówień publicznych i obsługi umów

wew. 787

inspektor ds. BHP/PPOŻ

Paweł Klejewski
wew. 917

sekcja informatyki:

Krzysztof Bukowski

wew. 603

inspektor ochrony danych

Marek Puś
884 644 007