Ogłoszenie

Zarząd i administracja

Zarząd MCM

Prezes Zarządu
Janusz Atłachowicz
wew. 713

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Sztandera
wew.713

Rada Nadzorcza MCM

Marta Kowal-Kaczmarek
Marzena Lis-Długosz
Dariusz Chmura


Administracja

dyrektor ds. medycznych Edward Kostecki
wew. 674
naczelna pielęgniarka

Marlena Fronczak
wew. 898

dyrektor finansowy/główny księgowy

Marta Adamus - Zalewska
wew. 890

kierownik działu organizacyjnego/ prokurent


Magdalena Gościniak-Stojewska
wew. 848

kierownik działu personalnego

Iwona Kulczyńska
wew. 788

kierownik działu sprzedaży usług medycznych i rozliczeń

Alicja Sadowska
wew. 897

kierownik działu logistyki

Jan Żurakowski
wew. 600

sekcja zamówień publicznych i obsługi umów

Alicja Strychowska
wew. 787

inspektor ds. BHP/PPOŻ

Paweł Klejewski
wew. 917

sekcja informatyki:

Krzysztof Bukowski

wew. 603