Ogłoszenie

Sekretariat

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu
ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz

Biuro zarządu
wew. 713
faks: 71 3840652
mail: sekretariat@mcm-milicz.pl

Rejestracja do poradni specjalistycznych
wew. 712