NumerOgłoszenie

Baza telefoniczno - adresowa

Administracjaprezes zarządu
                                      

dyrektor ds. finansowych/
główny księgowy

Janusz Atłachowicz
wew.  713

Iwona Wertka-Czerwińska
i.wertka@mcm-milicz.pl
wew. 890

dyrektor ds. medycznychdr n. med. Zbigniew J. Król
z.krol@mcm-milicz.pl
wew. 713

naczelna pielęgniarkaMarlena Fronczak
m.fronczak@mcm-milicz.pl
wew. 898

kierownik działu personalnegoIwona Kulczyńska
i.kulczynska@mcm-milicz.pl
wew. 788

kierownik działu organizacyjnego  wew.677

kierownik działu sprzedaży i rozliczeńAlicja Sadowska
a.sadowska@mcm-milicz.pl
wew. 897

kierownik działu logistykiDmytro Zakharov 
d.zakharov@mcm-milicz.pl
wew. 600

sekcja zamówień publicznych i umów wew. 787inspektor ds. BHP/PPOŻPaweł Klejewski
p.klejewski@mcm-milicz.pl
wew. 617


sekcja informatyki
inspektor ochrony danych
Krzysztof Bukowski
k.bukowski@mcm-milicz.pl
wew. 603


Marek Puś
884 644 007Apteka szpitalna

kierownik apteki

Edyta Kowalczyk
e.kowalczyk@mcm-milicz.pl
wew. 837

Laboratorium

kierownik laboratoriumEwelina Maczuba
e.maczuba@mcm-milicz.pl
wew. 826

punkt pobierania
materiału do badań
pobieranie materiału
poniedziałek – piątek:
7.30 - 10.00

wydawanie wyników
poniedziałek  - piątek
12:00 – 16:00 w laboratorium szpitalnym
wew. 702

RTG

pracownia RTGponiedziałek – piątek:
8:00 – 18:00
soboty, niedziele, święta:
10:00 -  15:00

wew. 679

Poradnie specjalistyczne

rejestracja797 307 712 lub 797 307 716

Kontakt do oddziałów

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNYKierownik oddziału
wew. 870
Pokój lekarski
wew. 855, 865
Pielęgniarka oddziałowa
wew. 871
Pokój pielęgniarski
wew. 873
Sekretariat
wew. 869
ldsw@mcm-milicz.pl

ODDZIAŁ DZIECIĘCYKierownik oddziału
wew. 850
Pokój lekarski
wew. 852
Pielęgniarka oddziałowa
wew. 851
Pokój pielęgniarski
wew. 856
ldsp@mcm-milicz.pl

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYKierownik oddziału
wew. 847
Pokój lekarski
wew. 846, 754
Położna oddziałowa
wew. 843
Pokój pielęgniarski
wew. 751, 844
Sekretariat
wew. 849
ldsg@mcm-milicz.pl

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNYKierownik oddziału
wew. 750
Położna oddziałowa
wew. 753
Sekretariat
wew. 849
ldsn@mcm-milicz.pl

ODDZIAŁ CHIRURGICZNYKierownik oddziału
wew. 861
Pokój lekarski
wew. 859, 858
Pielęgniarka oddziałowa
wew. 862
Pokój pielęgniarski
wew. 857
ldsc@mcm-milicz.pl

ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNYKierownik oddziału
wew. 886
Pokój lekarzy
wew. 854
Pielęgniarka oddziałowa
wew. 863
Sekretariat
wew. 861
Rejestracja do Poradni Ortopedycznej
wew. 712
ldso@mcm-milicz.pl

DZIAŁ REHABILITACYJNYKierownik działu
wew. 915
Pokój lekarski
wew. 909, 875
Pielęgniarka oddziałowa
wew. 876
Pokój pielęgniarski
wew. 910
Sekretariat
wew. 877
ldr@mcm-milicz.pl

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPIIKierownik działu
wew. 771
Pokój lekarzy
wew. 810
Pielęgniarka oddziałowa
wew. 779
ldsa@mcm-milicz.pl

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA WENTYLOWANYCH MECHANICZNIEKierownik oddziału: 
wew. 771

Pielęgniarka oddziałowa: 
wew. 867

Punkt pielęgniarski: 
wew. 759

Pokój lekarzy: 
wew. 810
r.biala@mcm-milicz.pl
 
IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNAGabinet przyjęć
wew. 820
Pokój lekarzy
wew. 823
Punkt pielęgniarski
wew. 841
ldsi@mcm-milicz.pl

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNYodcinek męski
Kierownik odcinka
wew. 726
Pokój lekarski
wew. 725
Punkt pielęgniarski
wew. 724

odcinek żeński
Pokój lekarski
wew. 744, 746

Punkt pielęgniarski
wew. 745

odcinek koedukacyjny
Sekretariat
wew. 784
Pokój lekarski
wew. 801
Punkt pielęgniarski
wew. 782
ldpo@mcm-milicz.pl

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
Kierownik oddziału
wew. 738 
Pokój lekarski
wew. 736
Punkt pielęgniarski
wew. 727
ldpd@mcm-milicz.pl

IZBA PRZYJĘĆ PSYCHIATRYCZNAGabinet przyjęć
wew. 719
Pokój pielęgniarski
wew. 731

ldpi@mcm-milicz.pl