Ogłoszenie

Aktualności

alt
2020.10.14

Milickie Centrum Medyczne sp. z o. o. otrzymało grant z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020

Milickie Centrum Medyczne sp. z o. o. wspólnie z Powiatem Milickim otrzymało grant z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID" w łącznej wysokości 822 472,00 zł.