Ogłoszenie

Aktualności

alt
2015.01.09

Skierowania do okulisty i dermatologa

Informujemy, że w związku ze zmianami w przepisach prawnych, od 1 stycznia 2015 r.  wymagane jest skierowanie do poradni okulistycznej i dermatologicznej.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1138) wprowadzająca obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa.

Skierowanie na badanie diagnostyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wystawia lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.

Pacjenci, którzy kontynuują leczenie w powyższych poradniach nie są zobowiązani dostarczać skierowania.