Ogłoszenie

Aktualności

2023.01.30

Wznowienie odwiedzin w oddziałach szpitalnych

Od dnia 01.02.2023 roku wznowione  zostają odwiedziny w oddziałach szpitalnych MCM. Odwiedziny odbywać się będą w/n wymienionych zasad: 

 Zasady odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach  MCM:

  1. Odwiedziny odbywają się  codziennie  wyłącznie w godzinach od 14:00 do 17:00.
    1. Pacjenta w oddziale może odwiedzić jednoczasowo jedna osoba powyżej 14 roku życia.
    2. W  salach wieloosobowych jednoczasowo może przebywać nie więcej niż 3 osoby odwiedzające.
    3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m. in.: podwyższonej temperatury ciała, kataru, kaszlu, bólu gardła).
    4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do:

       -    założenia maseczki medycznej przed wejściem na teren Szpitala, zasłaniającej usta i  

            nos, oraz stosować maseczkę w sposób ciągły przez cały czas pobytu na terenie MCM,

       -   pozostawienia odzież wierzchniej w szatni szpitalnej,

       -   dezynfekcji rąk, niezwłocznie po wejściu do szpitala oraz oddziału/sali chorych, w 

           którym przebywa pacjent,

      -   przestrzegania porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować

           się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie MCM.
2. Przekazywanie paczek dla pacjentów odbywa się osobiście przez osobę odwiedzającą.

3. W salach izolacyjnych, salach intensywnego nadzoru i salach pooperacyjnych  odwiedziny odbywają się po wcześniejszy uzgodnieniu z Kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym.