Ogłoszenie

Aktualności

alt
2019.08.12

Zakończenie prac związanych z projektem "Opieka skoordynowana w Dolinie Baryczy"

Milickie Centrum Medyczne sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniu 31 lipca 2019 r. zakończyło i złożyło do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
Wniosek końcowy o płatnośćw związku z zakończeniem prac dotyczących projektu „Opieka skoordynowana w Dolinie Baryczy”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr RPDS.06.02.00-02-0064/16-00.

Projekt został rozpoczęty 30.05.2016 r. ogłoszeniem przez MCM sp. z o.o. otwartego naboru partnerów do realizacji i był realizowany w kooperacji z trzema partnerami zewnętrznymi :

  • NZOZ Albus z siedzibą w Sułowie
  • NZOZ Praktyka Lekarska Andrzej Krężlewicz z siedzibą w Krośnicach
  • NZOZ Atena z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim

Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie dla Lidera Projektu tj. MCM sp. z o.o. i partnerów wynosi 4.057.265,63 zł, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 3.927.842,23 zł.

Dofinansowanie projektu w ramach RPO wynosi  3.306.131,06 zł co stanowi 84,17% a wkład własny to kwota 621.711,17 zł tj. 15,83%.

Głównym założeniem projektu jest rozwój opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Stąd też beneficjentem projektu w przypadku MCM sp. z o.o. są wyłącznie podstawowa opieka zdrowotna i poradnie specjalistyczne. Projekt nie dotyczy Wielospecjalistycznego Szpitala. Wdrożenie projektu powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby hospitalizacji pacjentów oraz podniesienie i usprawnienie jakości obsługi pacjenta oraz poprawę jakości i dostępności  świadczeń w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Zakres rzeczowy projektu dla MCM sp. z o.o. obejmuje:
  • zakup sprzętu medycznego do poradni i pracowni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej
  • zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym biletomatu i systemu kolejkowo-przyzywowego do zarządzania ruchem pacjentów w trybie samoobsługowym oraz za pośrednictwem aplikacji internetowej
  • roboty budowlane dotyczące prac związanych z połączeniem dwóch rejestracji tj. poradni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w jedną i utworzenie jej w miejscu dotychczasowej rejestracji do podstawowej opieki zdrowotnej, a także zamontowanie klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach poradni specjalistycznych oraz remont wejścia do poradni dziecięcej podstawowej opieki zdrowotnej

Ponadto wspólnym elementem zadania dla MCM sp. z o.o. i partnerów jest zakup systemu informatycznego umożliwiającego podstawową wymianę danych pomiędzy uczestnikami projektu w związku z opieką koordynowaną, w tym możliwość rejestracji pacjentów do poradni specjalistycznych z gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Od poniedziałku 19 sierpnia 2019 r. wszyscy pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będą rejestrowani już w nowej rejestracji na parterze, naprzeciwko apteki.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności, ale nowy system i organizacja pracy są dopiero wdrażane. Dołożymy wszelkich starań, aby Nasi Pacjenci otrzymali bardziej sprawną i odpowiedniej jakości obsługę oraz odczuli niebawem poprawę jakości i dostępności świadczeń w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.