Ogłoszenie

Oddział neonatologiczny

Informacje

Kierownik Oddziału: lek. med. Tadeusz Garbiec, specjalista chorób dziecięcych i specjalista neonatolog
Sekretariat:wew. 849

Kierownik oddziału: wew. 750
Położna oddziałowa: wew. 753
e-mail: ldsn@mcm-milicz.pl

Działalność oddziału

Oddział neonatologiczny jest oddziałem I stopnia w systemie trójstopniowej opieki okołoporodowej. Dysponuje 14 łóżkami rooming-in, matka przebywa stale z dzieckiem. Oddział ma możliwość całodobowej diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, ultrasonograficznej.

Wyposażenie Oddziału zapewnia możliwość leczenia w stanach zagrożenia życia i w podstawowych patologiach okresu noworodkowego. Dodatkowo uczestniczymy w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.