Ogłoszenie

Przetargi do 30 tyś euro

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2018.01.04
Termin składania ofert: 2018.01.12

Ogłoszony

Dostawa odczynników RTG (wywoływacza i utrwalacza do automatu), filmów (błony RTG niebiesko czułe), koperty do filmów RTG dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa odczynników RTG, filmów, kopert do filmów RTG dla MCM sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 12.01.2018r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.12.01
Termin składania ofert: 2017.12.06

Ogłoszony

Oczyszczanie powierzchni dachu ze śniegu i lodu.

Oczyszczanie powierzchni dachu.
Składanie ofert do dnia 06.12.2017r., do godz. 12:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.12.01
Termin składania ofert: 2017.12.06

Ogłoszony

Oczyszczanie powierzchni dróg i parkingów

Oczyszczanie powierzchni dróg i chodników.
Składanie ofert do dnia 06.12.2017r., do godz. 12:00

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.12.01
Termin składania ofert: 2017.12.21

Ogłoszony

Świadczenie usług doradczych w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu nr RPDS.06.02.00-02-0064/16 „Opieka skoordynowana w Dolinie Baryczy. Dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Działanie 6.2.

Świadczenie usług doradczych w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
Termin składania ofert do dnia 21.12.2017r., do godz. 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2017.11.27
Termin składania ofert: 2017.12.04

Ogłoszony

Usługi telefonii komórkowej, internetu, internetu mobilnego oraz usługi wirtualnej centrali telefonicznej i dostawa telefonów dla MCM sp. z o.o., w Miliczu.

Usługi telefonii komórkowej, internetu, wirtualnej centrali telefonicznej i dostawa telefonów.
Termin składania ofert do dnia 04.12.2017r., do godz. 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.