Ogłoszenie

Oddział Intensywnej Terapii


Informacje


Kierownik Działu:
lek. Irena Ziniewicz-Gryka, specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka Oddziałowa: Grażyna Kwaśniak, specjalista anestezjologii

Kierownik oddziału:
  797 307 771
Pielęgniarka oddziałowa:  797 307 779
Pokój lekarzy: 797 307 810
e-mail: ldsa@mcm-milicz.pl

Lekarze

 • lek. Barbara Wojciechowska - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Lesław Fornalczyk - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Waldemar Mielewczyk - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Krzysztof Zalas - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Agata Drożdż - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Michał Niemczuk - w trakcie specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Wojciech Gaweł - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Anna Surma-Ćwirzeń - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Kobzińska-Ballak - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Piotr Wąsik - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anna Hrysenko - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Katarzyna Czorny - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Agata Bronkowska - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii


Działalność oddziału

Oddział świadczy usługi w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii:

 • anestezji, czyli wykonywania znieczuleń ogólnych lub regionalnych do planowych i nagłych zabiegów operacyjnych, zabiegów diagnostycznych,
 • intensywnej terapii świadczonej w ramach OIT,
 • przygotowywania pacjentów do planowych znieczuleń w ramach Poradni Konsultacyjnej Anestezjologicznej oraz  konsultacji anestezjologicznej w przededniu operacji,
 • reanimacji pacjentów,
 • leczenia bólu (certyfikat Szpital bez bólu),
 • leczenia żywieniowego pacjentów w stanach ciężkich.                                              

W Oddziale Intensywnej Terapii posiadamy 5 łóżek w tym jedno izolacyjne do leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt monitorujący podstawowe funkcje życiowe, stosowane są inwazyjne i nieinwazyjne techniki terapeutyczne dla wspomagania funkcji życiowych pacjenta.

Oddział wyposażony jest również w aparat do prowadzenia ciągłego leczenia nerkozastępczego.

Oddział jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowany zespół lekarsko - pielęgniarski, w oddziale pełni stały dyżur 24-godzinny lekarz anestezjolog.

Oddział Intensywnej Terapii wraz z Blokiem Operacyjnym oraz Poradnią Konsultacyjną Anestezjologiczną wchodzi w skład Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Konsultacje w Poradni udzielane są w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00.