Ogłoszenie

Oddział Intensywnej Terapii


Informacje


Kierownik Oddziału:
lek. Wiesław Lis, specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka Oddziałowa: Grażyna Kwaśniak, specjalista anestezjologii

Oddział intensywnej terapii:  797 307 779
Dyżurny anestezjolog: 797 307 810
Lekarz dyżurny oddziału: 797 307 755
e-mail: oit@mcm-milicz.pl

Lekarze

 • lek. Barbara Wojciechowska - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Agata Drożdż - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Anna Surma-Ćwirzeń - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Monika Kobzińska-Ballak -  specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Anna Hrysenko - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Agata Bronkowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
dr hab. Jacek Smereka - prof.UMW, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej

lek. Wiesław Sycz - specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii


Działalność oddziału

Oddział świadczy usługi w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii:

 • anestezji, czyli wykonywania znieczuleń ogólnych lub regionalnych do planowych i nagłych zabiegów operacyjnych, zabiegów diagnostycznych,
 • intensywnej terapii świadczonej w ramach OIT,
 • przygotowywania pacjentów do planowych znieczuleń w ramach Poradni Konsultacyjnej Anestezjologicznej oraz  konsultacji anestezjologicznej w przededniu operacji,
 • reanimacji pacjentów,
 • leczenia bólu (certyfikat Szpital bez bólu),
 • leczenia żywieniowego pacjentów w stanach ciężkich.                                              

W Oddziale Intensywnej Terapii posiadamy 5 łóżek w tym jedno izolacyjne do leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia spowodowanych niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt monitorujący podstawowe funkcje życiowe, stosowane są inwazyjne i nieinwazyjne techniki terapeutyczne dla wspomagania funkcji życiowych pacjenta.

Oddział wyposażony jest również w aparat do prowadzenia ciągłego leczenia nerkozastępczego.

Oddział jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowany zespół lekarsko - pielęgniarski, w oddziale pełni stały dyżur 24-godzinny lekarz anestezjolog.

Oddział Intensywnej Terapii wraz z Blokiem Operacyjnym oraz Poradnią Konsultacyjną Anestezjologiczną wchodzi w skład Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Konsultacje w Poradni udzielane są w każdy poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00.