Ogłoszenie

Archiwum

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2016.12.09
Termin składania ofert: 2016.12.20

Ogłoszony

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w charakterze lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii w ramach Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wobec pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu

Termin składania ofert do dnia 20.12.2016r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2016.12.09
Termin składania ofert: 2016.12.19

Ogłoszony

Konkurs ofert dla lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych wykonujących świadczenia zdrowotne na rzecz Oddziału Wewnętrznego MCM sp. z o.o., w Miliczu

Termin składania ofert 19.12.2016 r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2016.12.08
Termin składania ofert: 2016.12.20

Ogłoszony

Konkurs ofert dla lekarza specjalistę z ginekologii i położnictwa wykonującego świadczenia zdrowotne na rzecz Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz poradni ginekologicznej MCM sp. z o.o., w Miliczu.

Konkurs ofert dla lekarza specjalisty z ginekologii i położnictwa wykonujących świadczenia zdrowotne na rzecz Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz poradni ginekologicznej.
Termin składania ofert do dnia 20.12.2016r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2016.12.08
Termin składania ofert: 2016.12.19

Ogłoszony

Konkurs ofert dla lekarzy specjalistów z ginekologii i położnictwa wykonujących świadczenia zdrowotne na rzecz Oddziału Ginekologii i Położnictwa MCM sp. z o.o., w Miliczu.

Konkurs ofert dla lekarzy specjalistów z ginekologii i położnictwa.
Termin składania ofert do dnia 19.12.2016r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2016.12.07
Termin składania ofert: 2016.12.16

Ogłoszony

Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu z modułem ISE dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą aparatu.
Termin składania ofert do dnia 16.12.2016r.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.