Ogłoszenie

Archiwum

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2019.04.12
Termin składania ofert: 2019.04.30

Ogłoszony

ROBOTY BUDOWLANE I MATERIAŁY ZWIĄZANE Z REMONTEM POMIESZCZEŃ REJESTRACJI, WEJŚCIA DO PORADNI DZIECIĘCEJ ORAZ WYPOSAŻENIE PORADNI I PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH W SYSTEM KLIMATYZACJI

ROBOTY BUDOWLANE I MATERIAŁY ZWIĄZANE Z REMONTEM POMIESZCZEŃ
Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r., do godziny 12:00

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.04.10
Termin składania ofert: 2019.04.19

Ogłoszony

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA.
Termin składania ofert do dnia 19.04.2019r., do godziny 11:00

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.04.09
Termin składania ofert: 2019.04.18

Ogłoszony

KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW ANESTEZJOLOGII

Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy anestezjologów.
Termin składania ofert do dnia 18.04.2019r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.04.05
Termin składania ofert: 2019.04.16

Ogłoszony

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Termin składania ofert do dnia 16.04.2019r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.04.02
Termin składania ofert: 2019.04.10

Ogłoszony

Dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu ponowne postępowanie.

Dostawa leków dla MCM sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 10.04.2019r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.