Ogłoszenie

Archiwum

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2016.06.13
Termin składania ofert: 2016.06.21

Ogłoszony

Dostawa pięciu sztuk kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego nadzoru na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa pięciu sztuk kardiomonitorów wraz ze stacją centralnego nadzoru na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 21.06.2016r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2016.06.10
Termin składania ofert: 2016.06.20

Ogłoszony

Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową przeznaczonego do zabiegów endoskopowych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa aparatu elektrochirurgicznego z koagulacją argonową przeznaczonego do zabiegów endoskopowych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Ternin składania ofert do dnia 20.06.2016r

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2016.06.09
Termin składania ofert: 2016.06.17

Ogłoszony

Dostawa zespoleń - gwoździ śródszpikowych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Termin składania ofert do dnia 17.06.2016r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2016.06.07
Termin składania ofert: 2016.06.27

Ogłoszony

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wobec pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu

Termin składania ofert do dnia: 22.06.2016r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2016.06.07
Termin składania ofert: 2016.06.22

Ogłoszony

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w charakterze lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji wobec pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu

Termin składania ofert do dnia: 22.06.2016r.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.