Ogłoszenie

Archiwum

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2019.03.27
Termin składania ofert: 2019.04.30

Ogłoszony

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU ICT

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU ICT
Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r., do godziny 12:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.03.11
Termin składania ofert: 2019.03.19

Ogłoszony

Konkurs Ofert na lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i angiologii wobec pacjentów Wielospecjalistycznego Szpitala w Miliczu.

Konkurs Ofert na lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i angiologii.
Termin składania ofert do dnia 19.03.2019r., do godziny 11:00

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.01.30
Termin składania ofert: 2019.02.08

Ogłoszony

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 08.02.2019r., do godziny 10:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.01.22
Termin składania ofert: 2019.02.08

Ogłoszony

Dostawa leków dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa leków dla MCM sp. z o.o., w Miliczu.
Termin składania ofert do dnia 08.02.2019r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2019.01.14
Termin składania ofert: 2019.01.22

Ogłoszony

Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej.
Termin składania ofert do dnia 22.01.2019r., do godziny 11:00.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.