Ogłoszenie

Archiwum

Sortuj wg: daty ogłoszenia terminu składania ofert
Data ogłoszenia: 2015.10.19
Termin składania ofert: 2015.11.04

Ogłoszony

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Termin składania ofert do dnia 05.11.2015r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2015.10.05
Termin składania ofert: 2015.10.15

Ogłoszony

Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym” Część II

Termin składania ofert do dnia 16.10.2015r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2015.09.21
Termin składania ofert: 2015.10.06

Ogłoszony

Roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „Utworzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie”.

Termin składania ofert do dnia 07.10.2015r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2015.09.14
Termin składania ofert: 2015.09.23

Ogłoszony

Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym”.

Termin składania ofert do dnia 24.09.2015r.

zobacz szczegóły przetargu →

Data ogłoszenia: 2015.08.20
Termin składania ofert: 2015.09.07

Ogłoszony

Dostawa zestawu urządzeń do laparoskopii i zabiegów endourologicznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Termin składania ofert do dnia 08.09.2015r.

zobacz szczegóły przetargu →Tutaj znajdziecie Państwo ogłoszenia o postępowaniach przetargowych, jak również wyniki zakończonych procedur przetargowych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi postępowaniami.